UE Grant Bids

Mokry Dwór, 22,12,2014

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach Wyposażenie hali produkcyjnej i laboratorium (Etap VI) zakupu:

„Oprogramowanie CAD (1 licencja)”

w ramach realizowanego przez Follett Europe Polska Sp. z o.o. projektu: „Opracowanie oraz wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych na innowacyjne wyroby do produkcji i dystrybucji lodu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła spółka: PROCAD S.A., która otrzymała komplet 100,0000 punktów.

W przetargu oferty złożyły również:

2. AutoR KSI Sp. z o.o.

3. CADSOFT Tomasz Grzyb

Za udział w postępowaniu dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych.


 

Mokry Dwór, 15.12.2014 r.

Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania ramach Zadania Wyposażenie hali produkcyjnej i laboratorium (Etap VI) zakupu:

„Oprogramowanie CAD (1 licencja)”

w ramach realizowanego przez Follett Europe Polska Sp. z o.o. projektu: „Opracowanie oraz wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych na innowacyjne wyroby do produkcji i dystrybucji lodu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.


 

Mokry Dwór, 25.10.2014 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania Zadań dotyczących Wyposażenia hali produkcyjnej i laboratorium (Etap V, VI oraz VII) zakupu: „Stacji spawalniczych (3 szt.)”,„Stanowisk roboczych - stołów montażowych (12 szt.)” oraz „Wielofunkcyjnego systemu do napełniania układów chłodniczych i wytwarzania próżni” pod zbiorczą nazwą

„STANOWISKA ROBOCZE MONTAŻOWE URZĄDZENIA DO PRODUKCJI LODU ZE ZINTEGROWANYM POJEMNIKIEM NA LÓD”

w ramach realizowanego przez Follett Europe Polska Sp. z o.o. projektu: „Opracowanie oraz wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych na innowacyjne wyroby do produkcji i dystrybucji lodu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Najkorzystniejszą ofertę przedłożył: SPAWSYSTEM Włodzimierz Wszelaki,  który otrzymał 95,0000 punktów.

W przetargu oferty złożyły również:

2. SPAWSTAL Lech Szczęśniak

3. Północ Serwis Adam Zalewski

Za udział w postępowaniu dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych.


 

Mokry Dwór 06,10,2014

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania Zadań dotyczących Wyposażenia hali produkcyjnej i laboratorium (Etap V, VI oraz VII) zakupu: „Stacji spawalniczych (3 szt.)”, „Stanowisk roboczych - stołów montażowych (12 szt.)” oraz „Wielofunkcyjnego systemu do napełniania układów chłodniczych i wytwarzania próżni” pod zbiorczą nazwą

„STANOWISKA ROBOCZE MONTAŻOWE URZĄDZENIA DO PRODUKCJI LODU ZE ZINTEGROWANYM POJEMNIKIEM NA LÓD”

w ramach realizowanego przez Follett Europe Polska Sp. z o.o. projektu: „Opracowanie oraz wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych na innowacyjne wyroby do produkcji i dystrybucji lodu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.


 

Mokry Dwór, 05.03.2014 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach zadania 6. Wyposażenie hali produkcyjnej i laboratorium (Etap III) zakupu:

„Szlifierki taśmowej do gratowania płaszczyzn”

w ramach realizowanego przez Follett Europe Polska Sp. z o.o. projektu: „Opracowanie oraz wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych na innowacyjne wyroby do produkcji i dystrybucji lodu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła spółka: Costa Levigatrici S.p.A,  która otrzymała komplet95,0000 punktów.

W przetargu oferty złożyły również:

2. DIG SERWIS Anna Światła

3. DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o.

Za udział w postępowaniu dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych.


 

Mokry Dwór 22,01,2014

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach Zadania 5 Wyposażenie hali produkcyjnej i laboratorium (Etap II)zakupu:

„ SZLIFIERKA TAŚMOWA DO GRATOWANIA PŁASZCZYZN”

w ramach realizowanego przez Follett Europe Polska Sp. z o.o. projektu: „Opracowanie oraz wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych na innowacyjne wyroby do produkcji i dystrybucji lodu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.)